Viswater.

De meren

Balk ligt in de buurt van drie meren, namelijk het Slotermeer, het Heegermeer en de Fleussen. Ook in de buurt van Balk, maar dan richting de Lemmer, vinden we de Leijen, ook wel Sondelerleijen genoemd. Dit is een natuurgebied, maar er zijn enkele plaatsen waar men wel mag vissen vanaf de oever. Voor bootjes is dit water niet toegankelijk. De oevers van het Slotermeer, de Fleussen en het Heegermeer, zijn op enkele plaatsen wel bevisbaar vanaf de oever, maar het overgrote deel van dit water is het best te bevissen vanaf een bootje. Zo kunt u bij het Slotermeer aan de Noordwest zijde, komende vanaf Waterloo, bij de picknickplaats nog vanaf de oever vissen. Het Heegermeer en de Fluessen, zijn op meerdere plaatsen te bevissen vanaf de oever. Deze plaatsen zijn vooral te vinden op de Zuidoost kant van de meren. Wel moet u er rekening mee houden dat langs de kant veel puin ligt als oeverbescherming. In deze wateren wordt veel gevist op snoekbaars en baars, waarbij met name op het Slotermeer nog uitstekende baars stekken zijn te vinden. Natuurlijk kan er ook gevist worden op witvis, deze is ook rijk vertegenwoordigd.

Kanalen en vaarten

Ook kanalen en vaarten zijn in de omgeving van Balk te vinden. De Ee loop door het stadje Sloten naar het Slotermeer. Vanaf de oever kan hier goed gevist worden met de vaste hengel, match hengel of de wickle pickler. Wel moet er rekening mee worden gehouden dat in het hoogseizoen hier veel pleziervaart aanwezig is of aangemeerd ligt. De luts lopende vanaf het Slotermeer door het dorp Balk en is het eerste gedeelte vanaf het meer vrij breed. In dit gedeelte zijn een drietal beveiligde vissteigers geplaatst die goed toehankelijk zijn. In het dorp zelf wordt veel gevist op voorn en baars. Wel moet hierbij vermeld worden dat de Luts verontreinigd was en in het najaar van 2000 geschoond is, wat inhoud dat bepaalde vissoorten niet voor consumptie genomen kunnen worden. De Luts komt uit op de Wyldemerk, een zandafgraving waar goed gevist kan worden met een bootje. Ook hier wordt regelmatig gevist op snoek en snoekbaars in de vele diepe putten die hier aanwezig zijn. Ook vanaf de wal zijn talrijke mooie stekken te vinden die voor de witvisser een goede vangst kan beloven. Vanaf de Wijldemerk gaat het riviertje door als de Morra richting de Fleussen, ook hier kan gevist worden vanaf de oever, het water is ongeveer 10 meter breed.

Gepacht water

De hengelsportvereniging heeft water gepacht van de gemeente dat niet is opgenomen in de grote vergunning, namelijk de vijverpartij aan de Westzijde van Balk. In de vijvers mag alleen gevist worden met een aparte vergunning en alle gevangen vis dient teruggezet te worden. In deze vijvers wordt veel gevist op karper en snoek. Ook zijn er enkele beveiligde
vissteigers aangelegd. Ook hebben wij de ZANDVAART nabij Nieuwemirdum gepacht, de vergunningen voor deze wateren zijn verkrijgbaar bij onze penningmeester of bij de plaatselijke hengelsportzaak Faunaland in Balk. 

We hebben hieronder een aantal links gemaakt die verwijzen naar onze Federatie die betrekking hebben over de informatie van de geldende vergunningen en openbare wateren in Friesland.

Informatie over de vergunningen die gelden in friesland http://www.visseninfriesland.nl
Informatie over openbare viswateren in Friesland http://www.visseninfriesland.nl

 

Wij wensen een ieder veel visplezier toe maar houd Friesland schoon dus laat vooral geen afval achter