"Komen de vissen boven, dan willen ze mooi weer beloven"